PROGRAM KLUBA TRANSFORMACIJE

Biti član kluba Transformacije znači imati pristup mesečnim temama programa Transformacije, kao i časovima joge, uz stalnu našu podršku, a sve sa ciljem osnaživanja sopstvene ličnosti i dostizanja ispunjenosti i zadovoljstva sobom. Član postajete uplatom mesečne članarine ovde !

KAO ČLAN U OKVIRU OVOG PROGRAMA DOBIJATE:

Edukativni sadržaj za lični razvoj na sledeće teme po mesecima:

 1. VERBALNA KOMUNIKACIJA – JANUAR
 2. NEVERBALNA KOMUNIKACIJA – FEBRUAR
 3. ONO U ŠTA VERUJEŠ, TO JESTE – MART
 4. UVERENJA, RANE ODLUKE – APRIL
 5. ONO ŠTO JE TEBI VAŽNO – MAJ
 6. ŽIVOTNE VREDNOSTI – JUN
 7. EMOCIJE – JUL
 8. POTISKIVANJE EMOCIJA – AVGUST
 9. BOLJE STANJE NEGO ZNANJE – SEPTEMBAR
 10. ENERGIJA – OKTOBAR
 11. STRUKTURA VREMENA – NOVEMBAR
 12. VREME JE ŽIVOT – DECEMBAR

Svakog meseca ćemo obrađivati jednu temu kroz:

 • video lekciju
 • radne listove
 • preporuku knjige

BENEFITI PROGRAMA

 • Poboljšaćete komunikaciju i odnose sa porodicom, prijateljima i kolegama;
 • Formulisaćete svoje ciljeve, napraviti jednostavani jedinstven plan za njihovo ostvarenje i na taj način maksimiziraćete svoju produktivnost;
 • Naučićete kako da prevaziđete prepreke koje vam se nađu na putu i kako da uspešno zamenite nekorisne obrasce razmišljanja i ponašanja korisnim;
 • Saznaćete na koji način možete investirati svoj novac i o stvariti pasivan prihod;
 • Naučićete kako da planirate, organizujete svoje vreme i upravljate svojim vremenom;
 • Spoznaćete šta vas koči na vašem putu ostvarenja i kako da se uspešno izborite sa tim;
 • Otkrićete kako da bolje upravljate svojim emocijama, kako da se rasteretite i smanjite nivo stresa;

OVAJ PROGRAM JE ZA VAS UKOLIKO ŽELITE DA:

 • Radite na poboljšanju kvaliteta svog života i života ljudi oko sebe;
 • Bolje razumete sebe, druge i svet oko sebe;
 • Prevaziđete prepreke za koje smatrate da vas koče na vašem putu uspeha;
 • Bolje upravljate svojim emocijama;
 • Kvalitetnije upravljate svojim vremenom;
 • Poboljšate odnose i komunikaciju sa porodicom, prijateljima i kolegama;
 • Saznate na koji način možete da ostvarite pasivan prihod i kako bolje da upravljate svojim finansijama;
 • Postavite ciljeve i napravite konkretan plan za njihovu realizaciju;
 • Maksimizirate svoj potencijal;

OVAJ PROGRAM NIJE ZA VAS UKOLIKO:

 • Smatrate da je vaš život savršen i da nema potrebe da bilo šta menjate;
 • Ne želite da poboljšate svoje komunikacione veštine;
 • Već znate svoje vrednosti, imate jasnu viziju i postavljene ciljeve;
 • Nemate ništa što vas koči na putu ostvarenja;
 • Razumete svoje emocije i upravljate njima sa lakoćom;
 • Ne želite da proširite horizonte;
 • Organizujete i završavate sa lakoćom sve svoje obaveze;

POSTANITE ČLAN KLUBA TRANSFORMACIJE

Da se zajedno razvijamo i rastemo,

Sanela & Jelena