Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Reči su moć

Da li se jasno izražavaš i da li umeš da u reči staviš baš ono što misliš, osećaš i želiš da kažeš?  Da li, kada nešto ne razumeš u toku …