Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Volim da volim

Kada sam bila na jednoj edukaciji neko od polaznika je upitao našeg dobrog učitelja i mentora kako to da ga svi polaznici vole. On je na to odgovorio veoma jednostavno …