Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Zašto sam promenila posao?

Kada sam nakon 18 godina odlučila da napustim posao u kojem sam bila jako uspešna, većina meni bliskih ljudi su mi rekli da sam luda. Doslovno, da sam luda. Govorili …